پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف سرگیجه

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف سرگیجه

Describing dizziness

https://youtu.be/8LyIrimiezI

Describing dizziness
 I’m dizzy.
The room is spinning.
I’m so dizzy I can’t stand up.
I’m so dizzy I have to sit down.


مطالب مرتبط

مکالمات سلامتی و بهداشت به زبان انگلیسی

 


مکالمه انگلیسی درباره سلامتی