پرش به محتوا

آموزش ماهی ها به انگلیسی

Fish-Fish-oceanآموزش ماهی ها به انگلیسی

آموزش ماهی ها به انگلیسی

 درس صد و سی و دو سطح 1

fish :: fish-آموزش ماهی ها به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

Fish

Bass-Fish-oceanآموزش ماهی ها به انگلیسی

Bass

Cod-Fish-ocean
Cod

Guppy-Fish-oceanآموزش ماهی ها به انگلیسی
Guppy

Perch-Fish-seaآموزش ماهی ها به انگلیسی
Perch

Trout-Fish-oceanآموزش ماهی ها به انگلیسی
Trout

Sunfish-Fish-seaآموزش ماهی ها به انگلیسی
Sunfish

Shark-Fish-sea
Shark

Monk-Fish-sea
Monk

Goldfish-Fish-sea
Goldfish

Catfish-Fish-ocean
Catfish

Bluegill
Bluegill

Eel-Fish-sea آموزش ماهی ها به انگلیسی
Eel

Herring-Fish-sea
Herring

Pike-Fish-ocean
Pike

Sturgeon-Fish-sea آموزش ماهی ها به انگلیسی
Sturgeon


آموزش ماهی ها به انگلیسی

نکته آموزشی:

چرا بعضی کلمات را اصلا نمی توانیم حفظ کنیم؟

بسیاری از اسم حیوانات، غذاها، اشیا و غیره در انگلیسی چندان به کار ما نمی آیند ما برخی از آنها را حتی به فارسی هم بلد نیستیم!

هرچقدر یک کلمه انگلیسی کم کاربردتر باشد حفظ کردن آن نیز سختر است.

هیچ دلیلی ندارد ما همه چیز را به انگلیسی بخواهیم بیاموزیم.

همانطور که به فارسی هم همه جیز را بلد نیستیم.

در یادگیری یک زبان جدید باید حواس مان باشد که اولویت بندی کنیم و بیشتر تمرکز مان بر کلمات مهم باشد

و حافظه را از غیر ضروری ها پر نکنیم.

اما این بدان معنا نیست که دیگر اصلا سراغ کلمات غیر ضروری نرویم!

بهترین راه یادگیری لغات انگلیسی

و بهترین راه افزایش دایره لغات انگلیسی خواندن متن های متنوع و زیاد است.

شما همیشه باید در حال خواندن متن های متنوع و یا دیدن فیلم و مستند و اخبار انگلیسی باشد.

خ0لاصه با زبان درگیر باشید اینگونه کلمات را هم در بافت های مختلف خواهید دید.

بدین ترتیب هم بدون حفظ کردن به مرور آنها را فرا خواهید گرفت و هم معنی و کابرد آنها را عمیق تر می آموزید.

و بسیاری کلمات غیر ضروری یا کم بسامد را هم درست است که ممکن است در آینده فراموش کنید یا معنای دقیق آنها را از یاد ببرید

اما همینکه آنها را یکی دو جا قبلا دیده اید باعث می شود سریع تر بتوانید مفهوم نزدیک به آن را حدس بزنید

و این امر باعث می شود درک مطلب شما به طور قابل توجهی بهبود یابد.

شما می توانید راه های افزایش درک مطلب در لینک زیر بیشتر بخوانید:

چگونه درک مطلب انگلیسی خود را تقویت کنیم؟


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 20 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.