پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کنید مورد خاصی در رستوران برای شما سرو نشود

Restaurant-people-eating

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کنید مورد خاصی در رستوران برای شما سرو نشود

Requesting that certain foods not be served to you in a restaurant

 

Requesting that certain foods not be served to you in a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کنید مورد خاصی در رستوران برای شما سرو نشود

Restaurant-people-eating-مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کنید مورد خاصی در رستوران برای شما سرو نشود

 

No mayo(nnaise), please.
mayo(nnaise) = nuts, onions, parlic, lettuce, bacon, pickles, etc.
No mayo.
Hold the mayo.
Leave off the mayo.


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی