پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع یه لقمه غذا به کسی تعارف کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع یه لقمه غذا به کسی تعارف کردن

Offering someone a bit of food

Offering someone a bit of food
Would you like a taste?
How about a bite?
Would you like a bite?
Want a taste?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی