پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا

درس دوم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا

Download

Jessica’s First Day of School

Today is Jessica’s first day of kindergarten.
Jessica and her parents walk to school.
Jessica’s Mom walks with her to her classroom.
Jessica meets her teacher.
His name is Mr. Parker.
The school bell rings at 8.45 A.M.
Jessica hugs and kisses her Mom goodbye.
Jessica’s Mom says “I love you.”
At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem.
Mr. Parker calls out children’s names.
Each child yells back “Here”
Mr. Parker teaches them about letters.
Mr. Parker teaches them about numbers.

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا

At 10:15 A.M. the students have recess.
Recess is fun.
The students get to play and eat.
At 10:30 A.M. the students go to gym class.
At 11:15 A.M. the students return to Mr. Parker’s classroom.
Mr. Parker tells the students to sit on the carpet.
Mr. Parker reads the students a story.

Mr. Parker teaches the students a song.
The lunch bell rings.
Jessica’s first day of school is over.داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا

نکته فرهنگی: در آمریکا معمولا هر مدرسه یک سرود اختصاصی دارد.

نکته آموزشی:
فکر می کنید دیگر تا پایان عمر خود کلمه
here
به معنی “حاضر” را فراموش می نمایید؟
خیر، چون آن را در یک متن کاربردی یاد گرفتید. زبان آموز گرامی، لطفا، اگر برای یک لغت در دیکشنری بیش از یک معنی وجود دارد، شما بدون توجه به معانی دیگر فقط معنی مورد نظر که مربوط به متن مورد مطالعه شما می باشد را یاد بگیرید. معانی دیگر را به مرور زمان و با خواندن متون مختلف خیلی راحت و بدون دردسر خواهید آموخت.


دقت کنید برای بیان زمان در زبان انگلیسی از حرف اضافه At استفاده می کنیم.


stands for the National anthem

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا
standing for the National anthem

recess

داستان کوتاه انگلیسی اولین روز مدرسه جسیکا
recess

North American A break between school classes.


کلیک کن

فهرست درس های سطح 1

  آموزش زبان انگلیسی از صفر و الفبا تا بی نهایت

 

این متن در تاریخ 12 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.