پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید غذا کی آماده می شود

Vegetable-fruits-summer

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید غذا کی آماده می شود

Asking when a meal will be ready

Asking when a meal will be ready

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید غذا کی آماده می شود

Vegetable-fruits-summer

When do we eat?
When’s chow? (slang)
When’s dinner?
When’s supper?
 When will supper be ready?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی