پرش به محتوا

آیا شما در حال حاضر به پیشنهادهای دیگری نیز فکر می کنید؟

آیا شما در حال حاضر به پیشنهادهای دیگری نیز فکر می کنید؟

126- Are you considering any other offers right now?

“Are you considering any other offers right now?”

This question is not asking if you got an offer or not. It is asking if you are considering it. Regardless, you can tell them the truth.

“I’m not considering any of my offers right now.”

“I was considering an offer I received last week, but I don’t think I will be accepting that position.”

“I’m thinking about an offer I have, but I want to keep my options open.”


:مطالب بیشتر

دوره آموزش لغات تافل، آیلتس، ارشد و دکترا

آموزش دستور زبان ساده انگلیسی

کارگاه ترجمه

آموزش نامه نگاری تجاری

زبان کوچه بازاری

کلیپ های آموزش زبان انگلیسی