پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع هنگام سفارش به حساسیت غذایی اشاره کردن

restaurant-flower-chairs

مکالمه انگلیسی با موضوع هنگام سفارش به حساسیت غذایی اشاره کردن

Concerning food allergies when ordering at a restaurant

 

Concerning food allergies when ordering at a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع هنگام سفارش به حساسیت غذایی اشاره کردن

restaurant-flower-chairs-مکالمه انگلیسی با موضوع هنگام سفارش به حساسیت غذایی اشاره کردن

 

I’d like that without MSG, please.
MSG = monosodium glutamate, typically used in Chinese food
 Does this contain MSG?
Does this contain nuts?
I cannot tolerate nuts. I’m allergic.
No nuts. I’m allergic.
No MSG, please.
I’m allergic to dairy products.
I’m allergic to wheat.


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی