پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در خانه 1

درس یک سطح 6

 1 مکالمه انگلیسی در خانه

home :: home-مکالمه انگلیسی در خانه

لینک دانلود فایل آموزش انگلیسی

At Home (1)

Scott: Where is Jane?
Patricia: She is in the living room.
Scott: What is she doing?
Patricia: She is playing the piano.
Scott: Where is the car?
Patricia: It is in the garage.
Scott: Where is the dog?
Patricia: The dog is in front of the door.
Scott: What is the dog doing?
Patricia: The dog is eating.


چگونه مکالمه انگلیسی خود را در خانه تقویت کنم؟

حتما در هنگام تمرین مکالمه انگلیسی آنها را با صدای بلند بخوانید و صدای خودتان را ضبط کنید.

ویا از خواندن تان فیلم بگیرید و بعد فیلم را تماشا کنید.

و اشتباهات تان را بیابید.

سعی کنید حتما تلفظ تان شبیه به تلفظ گوینده باشد.

در کنار این کار جملات متداول مکالمه انگلیسی را نیز فرا بگیرید.

نحوه سوالی کردن در زبان انگلیسی

اکثر افراد با سوالی کردن در زبان انگلیسی مشکل دارند. می توانند به سوال ها پاسخ دهند اما از اینکه خودشان به انگلیسی سوالی بپرسند واهمه دارند.

برای سوالی کردن لازم است ابتدا کلمه پرسشی را بیاوریم. سپس فعل کمکی. بعد فاعل و فعل اصلی و بقیه جمله.

فعل کمکی در این ساختار پرسشی بسیار مهم است و اصلا نباید آن را فراموش کنیم.

 

نحوه ساخت زمان حال استمراری

وقتی بخواهیم درباره اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است استفاده کنیم زمان حال استمراری بکار می بریم.

دقت داشته باشید اکثر زبان آموزها فراموش می کنند هنگام بکار بردن زمان حال استمراری فعل کمکی را بکار ببرند.

She playing the piano.

She is playing the piano.

یا

The dog is eating.

The dog is eating.

یا وقتی دارند از زمان حال ساده استفاده می کنند به اشتباه همیشه I  را به صورت I’m  می آورند که ساختاری نزدیک به زمان حال استمراری است.

I’m go to the library everyday.

I go to the library every day.