پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی

get-a-job-promotion

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

get-a-job-promotion

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you hear the good news?
B: No, I haven’t.
A: I got a promotion at my job.
B: Did you really?
A: Seriously, I am so excited.
B: Well, congratulations.
A: Thank you.
B: I’m so happy for you.
A: Really?
B: Yes. You really deserved this.
A: You think so?
B: Yes. Good for you.


job-promotion

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Have you heard my good news?
B: You haven’t told me anything yet.
A: I got a promotion at work earlier this week.
B: Is that right?
A: It’s the truth. I am really happy.
B: Congratulations on your promotion.
A: Thank you very much.
B: I am really excited for you.
A: Are you really?
B: I’m serious. You deserved this promotion.
A: Is that what you really think?
B: Yes, I do.


job-promotion-stairs

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I haven’t told you what happened yet, have I?
B: I haven’t heard anything.
A: My boss offered me a promotion, and I took it.
B: Are you serious?
A: Yes, I am really excited.
B: That’s great. Congratulations.
A: I appreciate that.
B: You have no idea how happy I am for you.
A: For real?
B: I believe you were the best choice for that promotion. I really do.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی