صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

 

در این بخش از مشکلاتی که هنگام خراب شدن دستگاه ها در اداره اتفاق می دهد صحبت خواهیم کرد

“Do you know what’s wrong with the printer?”
“Who do we call to report a problem with the printer?”
“When is the printer going to be fixed?”
“The printer next to the break room is broken. Where is the other printer?”

“The copy machine is jammed again.”
“The copy machine is broken.”
“We need to get the copy machine fixed.”
“A technician is coming this afternoon to fix the copy machine.”
“Where is the paper for the copy machine?”
“We need to order more paper. We’re running low.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی