پرش به محتوا

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی

unhelpful-colleagues

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

unhelpful-colleagues

دانلود فایل صوتی

در این بخش از مشکلاتی که هنگام خراب شدن دستگاه ها در اداره اتفاق می دهد صحبت خواهیم کرد

“Do you know what’s wrong with the printer?”
“Who do we call to report a problem with the printer?”
“When is the printer going to be fixed?”
“The printer next to the break room is broken. Where is the other printer?”

“The copy machine is jammed again.”
“The copy machine is broken.”
“We need to get the copy machine fixed.”
“A technician is coming this afternoon to fix the copy machine.”
“Where is the paper for the copy machine?”
“We need to order more paper. We’re running low.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی