پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره اسم یا چیزی که فراموش کردید حرف زدن

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره اسم یا چیزی که فراموش کردید حرف زدن

Expressions for a forgotten word or name

Expressions for a forgotten word or name
 Whatsit.
Whaddya call it.
Whatchamacallit.
Whatchamajig.
Thingamajig.
Thingamajigger.
What’s ‘er name.
What’s ‘is name.
What’s ‘is face (slang)
What’s ‘er face (slang)
You know who.
You know what I mean.
That certain something.
Je ne sais quoi.(French)
=I don’t know


موضوعات دیگر