صفات شخصی به انگلیسی

صفات شخصی به انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” صفات شخصی به انگلیسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید     آموزش بیشتری نیاز دارید؟ می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش Read more about صفات شخصی به انگلیسی[…]

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی   فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید         آموزش بیشتری نیاز دارید؟ می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی Read more about مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی[…]

Schools and Education (781-795)

781    Children enter school at the age of five, don’t they? 782    In elementary school, the child learns to read and write. 783    In secondary school, children get more advanced knowledge. 784    In universities, students train to become teachers and engineers. 785    He went to grade school in New York and high school in Chicago. Read more about Schools and Education (781-795)[…]