صفات شخصی به انگلیسی

صفات شخصی به انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” صفات شخصی به انگلیسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

confident

creative

friendly

funny

generous

hardworking

serious

shy

talkative

 

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی