پرش به محتوا

آموزش شهرهای جهان به انگلیسی

summer-style-glasses

 1 درس صد و بیست و چهار سطح

آموزش شهرهای جهان به انگلیسی

World Cities :: World Cities-آموزش شهرهای جهان به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

World Cities

Montreal
Atlanta
Mexico City
Rio de Janiero
Buenos Aires
Madrid
Moscow
London
Paris
Rome
Cairo
Abidjan
Kinshasa
Nairobi
Tokyo
Seoul
Delhi
Beijing
Bombay
Bangkok
Hong Kong
Taipei