پرش به محتوا

Work Related Interview questions

 

 

Work Related Interview Questions

سوالات مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی

 

مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی
مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی

44. اگر شما نتوانید حرفه خود را دوباره شروع کنید چه کار متفاوت دیگری انجام می دهید؟
45. هنگام بازبینی عملکردتان چه انتقادی را بیش از همه می شنوید؟
46. سه موقعیت کاری آخر خود رابه من بگویید؟
47. وضعیت کاری آخر خود را به من بگویید؟
48. فلسفه مدیریت شما چیست؟
49. دوست داشتید چه شغلی داشته باشید؟
50. درباره بهترین مدیری که تا به حال داشته اید برای من تعریف کنید؟
51. درباره بدترین مدیری که تا به حال داشته اید صحبت کنید؟
52. شما در برخورد با مدیری که از او خوشتان نمی آمد چه کاری انجام می دادید تا روابط تان را بهبود ببخشید
53. به یادماندنی ترین دستاورد شما در آخرین منصب تان په بود؟
54. چرا میخواهید شغل فعلی خود را ترک کنید؟
55. به رئیس تان گفتید دارید کجا می روید؟
56. آیا اکنون در آخرین منصبی که در رزومه ذکر کردید مشغول به کار هستید؟
57. عنوان فردی که به آن گزارش می دهید چیست؟
58. برای منصب قبلی خود چقدر وقت گذاشتید؟
59. اگر شغل فعلی خود را ترک نکنید، تصور میکنید که در چند سال آینده چه کاری انجام خواهد داد؟
60. اگر از شغل فعلی خود بسیار راضی هستید، چرا می خواهید آن را ترک کنید؟

 

 

Work Related Interview Questions II

سوالات مصاحبه کاری به زبان انگلیسی

مصاحبه کاری به زبان انگلیسی

61. اگر با شغل فعلی تان مشکل یا شکایتی دارید، چرا با آنها درمیان نگذاشتید؟
62. یک نمونه مشخص از آخرین وضعیت و شغل تان می فرمایید
63. نظر شما درباره اینکه کارفرما به کارمندش مدیون است چیست؟
64. شما از مدیر خود چه انتظاری دارید؟
65. آیا می خواهید کار رئیس تان را داشته باشید؟
66. درباره ما چه شنیده اید؟
67. درباره محصول ما چه می دانید؟
68. در هر منصبی که بودید مردم را مدیریت کرده اید؟
69. شما با چه نوع افرادی نمی توانید کنار بیایید؟
70. دو رقیب اصلی ما از نظر شما چه کسانی هستند؟
71. چرا فروش را دوست دارید؟
72. آن منگه را می بینید؟ من را متقاعد کن تا آن را بخرم
73. چه مدت است که دنبال شغل هستید؟
74. چرا تا به حال هیچ پیشنهادی دریافت نکرده اید؟
75. اگر وظیفه خود را متوجه نشوید و به رئیس تان هم دسترسی نداشته باشید، چه کار می کنید؟

 

 

Work Related Interview Questions III

سوالات مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی

76. اگر تمام اعضای تیم کارآزموده باشند، چه کارمی کنید تا خودتان را با آنها تطبیق دهید؟
77. چگونه می خواهید آنچه لازم است برای انجام درست این کار بدانید را یادبگیرید؟
78. اگر ناظرتان به شما بگوید کاری را انجام دهید که به اعتقاد شما می تواند به روش دیگری انجام شود، چه کاری می کنید؟
79. اگر به شما گفته شود کاری انجام دهید که احساس می کنید غیر قانونی است، چه کاری می کنید؟
80. اگر شما ناعادلانه مورد انتقاد قرار گرفتید، چه کارمی کنید؟
81. در شغل بعدی تان دنبال بدست آوردن چه چیزی هستید؟
82. چه جنبه ای از این شغل بیشتر مورد علاقه شما است؟
83. اگر مدیر شما کاری خسته کننده را به شما محول کند چکار می کنید؟
84. چه مدت قصد دارید در این شرکت بمانید؟
85. چه توضیحی برای این واقعیت دارید که شما شغل تان را دائما عوض می کنید؟
86. در مورد زمانی که اختلاف زیادی با رئیس خود داشتید بگویید.
87. وقتی کاری برای انجام دادن ندارید چه کارمی کنید؟
88. وقتی کارهای زیادی وجود دارد چه کار می کنید؟
89. وقتی احساس می کنید دیگر توان ندارید چکار می کنید؟
90. چگونه بین خانواده و شغل تان تعادل برقرار می کنید؟
91. شما به صورت کامل با یک شرکت کار کردید آیا فکر نمی کنید تطابق پیدا کردن با یک محیط جدید سخت باشد؟
92. چه چیزی در مورد شرکت ما شنیده اید که دوست نداشتید؟
93. آیا می خواهید برای یک شرکت کوچک کار کنید یا بزرگ و چرا؟

 

English Interview Lessons Working with People Interview Questions

Interview
Interview

94. وقتی حل یک مساله برایتان سخت می شود چکار می کنید؟
95. وقتی برای حل یک مساله دچار مشکل می شوید چکار می کنید؟
96. وقتی با رئیس خود مشکل دارید چه کار میکنید؟
97. وقتی با شغل تان مشکل دارید چه کار میکنید؟
98. وقتی با همکار تان مشکل دارید چه کار می کنید؟
99. چگونه درگیری ها را مدیریت می کنید؟
100. آیا شما کسی را اخراج کردیده اید؟
101. وقتی یک کارمند بیش از آنکه به تیم کمک کند مشکل ایجاد می کند چکار می کنید؟
102. چطور متوجه می شوید راه دیگری برای زیردستی که به نظر کمک حال گروه نیست نمانده است
103. دوست دارید تنها کار کنید یا با دیگران؟
104. چطور کنار می آیید…