پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست سرویس بیشتر در رستوران

Night-meal-restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست سرویس بیشتر در رستوران

Requesting additional servings in a restaurant

Requesting additional servings in a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست سرویس بیشتر در رستوران

Night-meal-restaurant-مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست سرویس بیشتر در رستوران

I need more coffee.
Could I have more coffee, please?
Could I have some more bread, please?
Could I have some more water, please?
More bread, please. (informal)
Could I have some more butter?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی