پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

درس چهاردهم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

Download

Remembrance Day

My grandfather fought in World War II.
My grandmother was a nurse in World War II.

Today is November 11th.
Today is Remembrance Day.
Today we celebrate soldiers.

Everyone wears a poppy.
Poppies are red flowers.
Poppies remind me of my grandparents.
Poppies remind me of their sacrifice.

At 11:00 AM there are two minutes of silence.
People remember their friends and family.
People recite the poem “In Flanders Field.”

It is a sad poem.
It helps us remember.
Today we wish for peace in the world.


داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

poppy


داستان کوتاه انگلیسی روز یادبود

نکته فرهنگی:

در تمام کشورهای جهان یاد کشته ها و شهدای جنگ را پاس می دارند.

ویا روزی به نام روز یادبود (Remembrance Day) شهدا و کشته های جنگ در تقویم آنها وجود دارد.

پس یادبود و بزرگداشت شهدای جنگ فقط مختص کشور ایران نیست.

جنگ اتفاق بسیار بدی در جوامع انسانی است. چون اکثر آنها با دلایل مادی و به خاطر ماجراجویی و یا کشور گشایی رخ می دهند.

در جنگ پسرها، پدرها و شوهرهای عزیز و بی گناهی زیادی کشته می شوند.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 15 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.