پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی خراب شدن تلفن

درس بیست سطح 6

مکالمه انگلیسی خراب شدن تلفن 2

Phone_Out_of_مکالمه انگلیسی خراب شدن تلفن

لینک دانلود فایل آموزش رایگان انگلیسی

Phone Out of Order (2)

Gerald: Hey! What’s the matter with the phone?(Handing the receiver to B) Listen to this
peculiar noise.
Thomas: It doesn’t sound like a dial tone.
Gerald: It must be out of order. We’d better notify the phone company.
Thomas: How do we do that? We can’t use the phone.
Gerald: Let’s go next door and use our neighbour’s phone.
Thomas: He’s always complaining about people. I don’t want to ask any favours of him.
Gerald: How about across the street?
Thomas: I forgot about Mrs. Riley! I’m sure she’d let us use her phone.