پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع سفارش غذای بیرون بر

home-panel-small-party

مکالمه انگلیسی با موضوع سفارش غذای بیرون بر

Ordering food to be taken out

Ordering food to be taken out

مکالمه انگلیسی با موضوع سفارش غذای بیرون بر

home-panel-small-party-مکالمه انگلیسی با موضوع سفارش غذای بیرون بر

Do you have carryout?
I would like to order something to carry out.
Can I get that to go?
To go, please.
 


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی