پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من

%%title%%

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من

درس سوم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من

Download

My Flower Garden

My name is Anne.
I love flowers.
I have a flower garden.

My garden is in front of my house.
My neighbor has a garden too.
My garden has different types of flowers.

I have roses in my garden.
I have tulips in my garden.
I have petunias in my garden.

My garden has different colors.
I plant red flowers.
I plant orange flowers.
I plant blue flowers.
داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
I plant purple flowers.
داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
I take care of my garden.
I water my garden every day.
I kill the weeds in my garden.
I kill insects that eat my flowers.
I love my beautiful garden.

 

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من

متن داستان انگلیسی باغ گل من با فایل صوتی درباره زیبایی های باغ و دانه ها .و گل هاو کاشت آن ها و رنگ انواع گل به زبان انگلیسی مثل گل رز و لالهنکته آموزشی
خیلی از اسم ها می توانند به عنوان فعل نیز به کار روند. مثل
water

در جمله بالا


داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
tulips

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
petunias

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
weeds

داستان کوتاه انگلیسی باغ گل من
insects

نحوه افزایش دایره لغت انگلیسی

برای آنکه دایره لغات شما افزایش یابد بهتر از متن های انگلیسی متنوع زیادی بخوانید.

مثل اخبار ساده انگلیسی. اما دقت داشته باشید نیازی به حفظ کردن لغات نیست. حفظ کردن لغت انگلیسی  از اشتباهات رایج زبان آموزان است.

شما به جای حفظ کردن لغات بهتر است جملات پرکاربرد انگلیسی را یاد بگیرید.

نحوه صحبت درباره فعالیت های دیروز

یا نحوه صحبت درباره غذا ها به انگلیسی


کلیک کن

فهرست درس های سطح 1

مجازی میشه زبان یادگرفت؟

 

این متن در تاریخ 12 دی توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.