پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ملاقات بچه ها

مکالمه انگلیسی با موضوع ملاقات بچه ها

Meeting children

Children
Meeting children
And how are you today?
And what is your name?
How old are you?


مکالمه انگلیسی درباره بچه ها