پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

درس هفتم سطح 1

 داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

Download

Jennifer the Firefighter

Jennifer Smith is a firefighter.
She is one of the first female firefighters.
Jennifer works hard every day.
Jennifer exercises every day.

She lifts weights.
She wants her muscles to be very strong.
She saves people’s lives every day.
She is very strong.

Jennifer is married.
Her husband is a school teacher.
Jennifer’s husband is proud of her.
Jennifer is a mother.

She has two daughters.
Jennifer’s daughters are proud of her too.
Jennifer is happy being a firefighter.
Jennifer is happy being a wife.
Jennifer is happy being a mother.


داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

lift weight


داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

muscle


داستان کوتاه انگلیسی جنیفر آتشنشان

وقتی می خواهیم مالکیت چیزی یا کسی را به یک انسان نسبت بدهیم از s’ استفاده می کنیم.

Jennifer‘s husband is proud of her.

Jennifer‘s daughters are proud of her too.

شما می توانید درباره “حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s) در انگلیسی” در بخش گرامر بیشتر بخوانید.

چگونه گرامر انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

بهترین راه یادگیری گرامر انگلیسی، یادگیری آن در قالب متن ها و مکالمه است. اینطوری گرامر را به صورت عمیق و کاربردی یاد می گیرید.

راه دیگر برای تقویت گرامر انگلیسی نوشتن هست. سعی کنید همیشه متن های کوتاه بنویسید و هر دو یا سه روز بعد متن هایتان را ویرایش کنید و اشتباهات متداول گرامری تان را پیدا کرده و حل کنید.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 13 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.