پرش به محتوا

آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

Identifying objects (31-45)

Identifying objects - آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

دانلود فایل صوتی

31 What’s this?
32 That’s a book.
33 Is this your book?
34 No, that’s not my book.
35 Whose book is this?
36 That’s your book.
37 And what’s that?
38 Is that a book?
39 No, it isn’t.
40 It’s a pencil.
41 Is it yours?
42 Yes, it’s mine.
43 Where’s the door.
44 There it is.
45 Is this book his?


مطالب بیشتر

ویدئوی مکالمات رایج زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان