پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی حالم خوب نیست

درس چهارده سطح 6

مکالمه انگلیسی حالم خوب نیست

cold-مکالمه انگلیسی حالم خوب نیست

لینک دانلود فایل آموزش رایگان انگلیسی

I Don’t Feel Well

Phil: What are you looking for?
Donald: My jacket. I’m going to the doctor.
Phil: Why? What’s the problem?
Donald: I’m not sure, but I don’t feel well.
Phil: Do you have a fever?
Donald: No, but I have a pain in my chest.
Phil: What time is your appointment?
Donald: Eleven-thirty. I’m going now. Bye.
Phil: Good-bye. I hope it’s nothing serious.
Donald: Thanks. See you.