پرش به محتوا

در حال حاضر الان چقدر به شما پرداخت می شود؟

در حال حاضر الان چقدر به شما پرداخت می شود؟

124- How much do you currently get paid?

“How much do you currently get paid?”

I don’t think you can lie about this question. It’s easy to find out the truth. I would recommend saying exactly how much you made.

“I was paid $50,000 a year plus an 8% bonus.”

“I received $27.50 an hour at my last position.”:مطالب بیشتر

دوره آموزش لغات تافل، آیلتس، ارشد و دکترا

آموزش دستور زبان ساده انگلیسی

کارگاه ترجمه

آموزش نامه نگاری تجاری

زبان کوچه بازاری

کلیپ های آموزش زبان انگلیسی