پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

درس چهارم سطح 1

 داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

Download

Going Camping

The Bright family went camping on the weekend.
The Bright family went to Silent Lake.
The Bright family left on Friday.
They camped for three days.
The Bright family brought a big tent.
They brought a lot of food.
They brought insect repellent.

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن
insect repellent

The Bright family had a campfire on Friday.
They roasted marshmallows.

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

They sang campfire songs.
On Saturday they went canoeing.

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن
canoe

On Saturday they went fishing.
On Saturday they went swimming.
They went hiking on Sunday.
The Bright family saw many birds.
They saw blue jays.
They saw hummingbirds.

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن
داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

The Bright family saw many animals.
They saw a raccoon.
They saw a squirrel.

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن
squirrel

But they didn’t see a bear.
The Bright family had a fun vacation.


داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن
tent-river

داستان کوتاه انگلیسی اردو رفتن

مطلب انگلیسی درباره اردو رفتن
مطلب دربارده اردوی مدرسه به زبان انگلیسی
اردوی دانش آموزی
لکچر درباره اردو رفتن به انگلیسی همراه با فایل صوتی و دانلودنکته فرهنگی: مارشمالو یک نوع شیرینی است که از شکر، ژلاتین، عصاره ذرت و خمیر شیرین درست می شود و معمولا در اردو ها روی آتش کباب می کنند

نکته آموزشی
حرف

a

در جمله بالا به معنای یک نیست بلکه نقش “ی” نکره را دارد.


در این داستان از ساختار گذشته ساده استفاده شده است. در زبان انگلیسی معمولا داستان را به صورت گذشته ساده تعریف می کنند.

 


کلیک کن

فهرست درس های سطح 1

زبان پایه هفتم، هشتم …

این متن در تاریخ 13 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.