پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع مشکل دیدن

مکالمه انگلیسی با موضوع مشکل دیدن

Difficulties with seeing

Difficulties with seeing

I’m as blind as a bat.(cliché)
I can’t see a thing without my glasses.
I can’t quite make it out.


مکالمه انگلیسی درباره حواس پنجگانه