پرش به محتوا

می توانم با کارفرمای فعلی شما تماس بگیرم؟

می توانم با کارفرمای فعلی شما تماس بگیرم؟

119- May I contact your current employer?

“May I contact your current employer?”

This all depends on if your current employer knows that you are searching for another job. If you are not employeed, they might ask if they can contact your former employer. Regardless, the best answer is to say yes. If not, then they will think you have something to hide.

“Yes. Do you have their contact information?”


:مطالب بیشتر

دوره آموزش لغات تافل، آیلتس، ارشد و دکترا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

چت انگلیسی

آموزش دستور زبان ساده انگلیسی