پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع  درخواست غذای اضافه 

مکالمه انگلیسی با موضوع  درخواست غذای اضافه

Concerning additional servings of food

Concerning additional servings of food

Could you pour me some more milk?
More milk, please.
 Could I have seconds, please?
 May I have seconds, please?
 Would you like some more of this?
Is there any more of this?
What’s for dessert?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی