پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهارنظر درباره شخصیت منحصر به فرد کسی

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهارنظر درباره شخصیت منحصر به فرد کسی

Commenting on the uniqueness of someone

Commenting on the uniqueness of someone
He’s one of a kind.
Sue’s one of a kind.
What a character!
They don’t make them like him anymore. (cliche’)
After they made him, they broke the mold. (cliché)


مطالعه مطالب دیگر