پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی رنگها 2

درس هفت سطح 6

مکالمه انگلیسی رنگها 2

Color (2) :: Color (2)-مکالمه انگلیسی رنگها 2

لینک دانلود فایل آموزش انگلیسی

Color (2)

Allen: Excuse me? Is this your umbrella?
Sera: No, it isn’t.
Allen: Are you sure?
Sera: Yes, I am sure.
That umbrella is brown, and my umbrella is yellow.