پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع جمع کردن میز غذا

مکالمه انگلیسی با موضوع جمع کردن میز غذا

Cleaning up after a meal

 

Cleaning up after a meal
Can you help me with the dishes?
Please carry your own dishes to the kitchen
I’ll wash and you dry.
I’ll scrape and you load (the dishwasher).


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی