مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ تنیس

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ تنیس عبارات عمومی در مورد تنیس معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ “Tennis is my favorite sport.” “I play tennis just for fun.” “I started playing tennis when I was in high school.” “I made the varsity team in high school when I have been only playing Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ تنیس[…]

مکالمه به زبان انگلیسی درباره ورزش سافت بال

مکالمه به زبان انگلیسی درباره ورزش سافت بال ورزش های عمومی   Sports in General – Softball Softball   عبارات عمومی در مورد سافت بال – نوع آسانتر بیس بال “I play on a men’s softball league. It’s underhand pitch and mostly just to have fun.” “Softball is similar to baseball, except you have 4 Read more about مکالمه به زبان انگلیسی درباره ورزش سافت بال[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش بسکتبال

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش بسکتبال معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ A: “Do you know when basketball season starts?” B: “It starts in October. How come?” A: “I like to keep up with the Lakers.” B: “You keep up with baseball at all?” A: “Just a little. Not as much as basketball.” B: “Who Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش بسکتبال[…]

ورزش های عمومی به زبان انگلیسی _ تنیس

ورزش های عمومی به زبان انگلیسی _ تنیس   عبارات عمومی در مورد تنیس “Tennis is my favorite sport.” “I play tennis just for fun.” “I started playing tennis when I was in high school.” “I made the varsity team in high school when I have been only playing for 3 months.” “I used to Read more about ورزش های عمومی به زبان انگلیسی _ تنیس[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش در زیر نمونه مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش آورده ایم   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ ۱ A: “Hey Michael. Where are you going?” B: “No where special. I was just taking a walk.” A: “What for?” B: “To get a little exercise. I’m so out of shape.” A: Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره پیاده روی، دویدن آهسته و سایر ورزش ها

مکالمه زبان انگلیسی درباره پیاده روی، دویدن آهسته و سایر ورزش ها همراه با فایل صوتی مکالمه زبان انگلیسی درباره پیاده روی   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ Walking: “Every morning right when I get up, I like to take a thirty minute walk.” “I like to take walks with my dog.” “Golf is Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره پیاده روی، دویدن آهسته و سایر ورزش ها[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش _ سوال

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش _ سوال همانطور که می دانید ورزش های مختلفی وجود دارد در این بخش و بخش های آینده در مورد انواع این ورزش ها به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد راه های متفاوتی برای ورزش کردن به زبان انگلیسی وجود دارد برای شروع فهرست زیر می تواند کمک کند   Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش _ سوال[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش باشگاهی

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش باشگاهی در باشگاهای ورزشی بعضی از افراد ازدستگاهایی مانند تردمیل ،دوچرخه و.. برای کم کردن وزن خود استفاده می کنند در زیر نمونه مکالمات زبان انگلیسی درباره ورزش باشگاهی  آورده ایم   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟   “When I go to the health club, I usually spend 30 minutes Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش باشگاهی[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ شنا

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ شنا عبارات عمومی در مورد ورزش شنا به زبان انگلیسی   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟   “I’m on the swimming team.” “I got a scholarship for swimming.” “I made the varsity swimming team.” “I love swimming.” “What style of swimming do you specialize in?” “I Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ شنا[…]

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ والیبال

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ والیبال جملات عمومی در مورد والیبال معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ There are many different types of sports but I will primarily talk about the following in this lesson: Volleyball Soccer Swimming Softball Tennis “I play volleyball on our high school team.” “I play volleyball for Read more about مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش های عمومی _ والیبال[…]