پرش به محتوا

سوالات مصاحبه انگلیسی تحصیلی

اگر می توانستید به عنوان مثال مهارت جدیدی یاد بگیرید، آن مهارت چه می توانست باشد؟

اگر می توانستید به عنوان مثال مهارت جدیدی یاد بگیرید، آن مهارت چه می توانست باشد؟ 43- If you could learn something such as a… ادامه »اگر می توانستید به عنوان مثال مهارت جدیدی یاد بگیرید، آن مهارت چه می توانست باشد؟

چگونه عملکردتان در بدترین کلاس روی عملکرد شما در این شغل تاثیر خواهد گذاشت؟

  • از

چگونه عملکردتان در بدترین کلاس روی عملکرد شما در این شغل تاثیر خواهد گذاشت؟ 35-How will your performance in your worst class affect your performance… ادامه »چگونه عملکردتان در بدترین کلاس روی عملکرد شما در این شغل تاثیر خواهد گذاشت؟