مکالمه در اداره یا شرکت به زبان انگلیسی

مکالمه در اداره یا شرکت به زبان انگلیسی   فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید     ۱ A: “I can’t get the printer to work.” B: “Did you check to see if it had paper?” A: “Yeah. That’s the first Read more about مکالمه در اداره یا شرکت به زبان انگلیسی[…]

صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره به زبان انگلیسی

صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید عبارات عمومی “I’m busy with work.” “Can I do this later?” “Does this have to be done now?” “When do you need this by?” Read more about صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره به زبان انگلیسی[…]

صحبت در مورد قوانین اداره ها به زبان انگلیسی

صحبت در مورد قوانین اداره ها به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید     هر اداره و شرکتی قواعد مربوط به خود را در مورد موضوعات مختلف مانند زمان استراحت ،مرخصی به کارمندان و … دارد سوالاتی که Read more about صحبت در مورد قوانین اداره ها به زبان انگلیسی[…]

درخواست تجهیزات در اداره ها به زبان انگلیسی

درخواست تجهیزات در اداره ها به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید “I’m out of staples. Do we have any more in the supply room?” “The supply room is running low on pens. I think we should get more.” Read more about درخواست تجهیزات در اداره ها به زبان انگلیسی[…]

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی   فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید   در این بخش از مشکلاتی که هنگام خراب شدن دستگاه ها در اداره اتفاق می دهد صحبت خواهیم کرد “Do you know Read more about صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره به زبان انگلیسی[…]

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید   وقتی می خواهید زود تر از زمان معمول کار را ترک کنید “I have to leave a little early today. Is it ok if I Read more about زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی[…]

دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی

دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید     وقتی در اداره یا شرکت به دلایلی مانند ترافیک یا هر مسئله دیگری دیر می رسید برای معذرت خواهی می توانید از عبارات زیر استفاده Read more about دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی[…]

مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی

مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید ۱ A: “Jack. Can I see you in my office?” B: “Sure.” A: “You have been late 3 times in the last 2 weeks. Read more about مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی[…]

مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید   “Can I use a vacation day this Friday?” “Will it be ok if I use a personal day this Thursday?” “I have to catch up on a lot of Read more about مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی[…]

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید   وقتی می خواهید زود تر از زمان معمول کار را ترک کنید “I have to leave a little early today. Is it ok if I Read more about زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی[…]