پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعا موقع غذا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعا موقع غذا

Blessing the food

Blessing the food
Who wants to say grace?
Shall we say grace? (formal)
Shall we pray? (formal)
Let’s pray.
Let us pray. (formal)


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی