پرش به محتوا

گروهی غذا خوردن در طول سفر های تجاری به زبان انگلیسی

گروهی غذا خوردن در طول سفر های تجاری به زبان انگلیسی

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

در بعضی از سفر های تجاری وقتی به صورت گروهی برای صرف غذا بروید باید بتوانید با دیگران صحبت کنید زیرا در یک گروه ممکن است هر کس یک سلیقه ای داشته یاشد و یا حتی گرسنه نباشد

“What kind of food do you guys want to eat today?”
“Anybody want to go for lunch?”
“I’m going to lunch. Anybody want to join me?”

“Let’s go in 20 minutes. I have to finish this real quick.”
“I can’t make it. I have to finish this and it will take me another 30 minutes

make it= یعنی سر وقت رسیدن

مثال = If we run, we should make it

“I’m going to pass today. I brought a bagel with me.”
“I have a small sandwich. I’m just going to eat here.”

“Where should we have dinner tonight?”

“Hey, let’s go to the Italian restaurant next to the hotel.”
“We can either go to the steak house in the hotel, or the Italian restaurant next door.”دیگر بخش های سایت سلام زبان

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی