پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی

Amazing-Party-Small-Space

مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Amazing-Party-Small-Space

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Hey, what’s up?
B: Nothing really.
A: I’m throwing a party on Friday.
B: I didn’t realize that.
A: You didn’t?
B: Nobody has told me anything about your party.
A: Did you want to go?
B: When does it start?
A: At 8:00 p.m.
B: I’ll be there.
A: I’d better see you there.
B: Of course.


Family-party-light

معنی فارسیش کو؟
 لینک دانلود

A: What’s going on with you?
B: Fine. What’s going on with you?
A: I’m having a party this Friday.
B: I had no idea.
A: Is that right?
B: I didn’t hear anything about it.
A: Can you go?
B: What time?
A: It starts at 8 o’clock.
B: I’ll go.
A: I hope that I’ll see you there.
B: No doubt.


Relatives-reunion-home

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What’s going on?
B: Not much.
A: This Friday, I’m throwing a party.
B: Oh really? I didn’t know that.
A: Are you serious?
B: I haven’t heard anything about it.
A: Can you make it?
B: What time does it start?
A: The party starts at 8.
B: Yeah, I think I’ll go.
A: Am I going to see you there?
B: You will.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اندروید / IOS

 


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی