پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد همکلاسی بیمار

woman-sick-blowing-nose

مکالمه انگلیسی در مورد همکلاسی بیمار

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد همکلاسی بیمار ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

مکالمه انگلیسی در مورد همکلاسی بیمار

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you go to school today?
B: Yeah, I went to school today. Were you there?
A: No, I didn’t go, I’ve been sick.
B: That sucks. Did you want the assignments from English class?
A: That would be nice, thank you.
B: No problem, you’re welcome.
A: I will be glad to do the same for you when you’re sick.
B: Well, thank you. I hope to see you at school tomorrow.


مکالمه انگلیسی در مورد همکلاسی بیمار2

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Have you attended school today?
B: I attended school today. Did you?
A: I wasn’t able to attend school because I was feeling ill.
B: I’m sorry to hear that. Would you like the assignments from English class?
A: I would really appreciate that, thanks.
B: It’s no trouble at all.
A: If you get sick, I’ll return the favor.
B: Thanks. See you at school tomorrow if you feel better.


woman-sick-blowing-nose

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Have you gone to school today?
B: I went to school today. Did you go to school?
A: I couldn’t go to school today, I was sick.
B: That’s horrible. I’d be happy to give you the assignments from English class.
A: Thank you very much, that’s kind of you.
B: Don’t mention it.
A: When you miss a day of school, I’ll be happy to give you the English assignments.
B: That is greatly appreciated and I hope you feel well enough to go to school tomorrow.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی