پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی درباره ناراضی بودن از رستوران

مکالمه انگلیسی درباره ناراضی بودن از رستوران به همراه فایل صوتی

اگر از غذای رستوران ناراضی بودید می توانید با یادگیری و بیان نمونه مکالمات زیر با زبان انگلیسی عدم رضایت خود را بیان نمایید

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

مکالمه انگلیسی درباره ناراضی بودن از رستوران به همراه فایل صوتی

Number 1

دانلود

A: So how did you like the restaurant?
B: Actually, it could have been better.
A: What didn’t you like about it?
B: It is a new restaurant. I don’t think they have their act together yet.
A: What did you think about the food?
B: I felt that the food was pretty mediocre.
A: The service wasn’t that great, either.
B: I agree. The service was not good.
A: Do you think that you want to try this restaurant another time?
B: No, I think that I’ve had enough of this restaurant.

معنی فارسیش کو؟Number 2

 دانلود

A: Did you enjoy the restaurant?
B: I didn’t really like it all that much.
A: What do you think the problem was?
B: Well, they are pretty new. I just didn’t feel that they were ready to open yet.
A: How did you feel about the food?
B: The food wasn’t all that exciting.
A: I didn’t think that the service was good, either.
B: Yes, the service certainly didn’t add to the experience.
A: Would you like to return to this restaurant?
B: Maybe we could try it again in a few months when things have settled down.


Number 3

دانلود

 

 

A: How do you feel about that restaurant?
B: It wasn’t all that great.
A: What did you dislike the most?
B: I don’t think that they had their act together. They didn’t seem well prepared.
A: Did you think that the food was any good?
B: I wasn’t all that impressed by the food.
A: The service certainly could have been better.
B: The service did not help the situation.
A: Is this a restaurant that you want to come back to?
B: I am not really interested in trying this restaurant again.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمه انگلیسی درباره ناراضی بودن از رستوران را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی