پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد موسیقی مورد علاقه

Piano-instrument-music

مکالمه انگلیسی در مورد موسیقی مورد علاقه

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد موسیقی مورد علاقه ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Rock and R&B

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود


A: What type of music do you like to listen to?
B: I like listening to different kinds of music.
A: Like what, for instance?
B: I enjoy Rock and R&B.
A: Why is that?
B: I like the different instruments that they use.
A: That’s a good reason to like something.
B: Yeah, I think so too.


Rock and R&B

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود


A: What kind of music do you enjoy listening to?
B: I enjoy listening to all kinds of music.
A: What kind?
B: I like to listen to Rock and R&B.
A: Why do you like that type of music?
B: I like the kinds of instruments that they use.
A: I think that’s an excellent reason to like something.
B: Thanks, I feel the same way.


Piano-instrument-music

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What is your favorite kind of music?
B: I listen to various types of music.
A: What genres?
B: I enjoy listening to both Rock and R&B.
A: What interests you in that type of music?
B: I enjoy the different types of instruments that they use.
A: That is a perfect reason to like a certain kind of music.
B: That’s exactly what I think too.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی