پرش به محتوا

مکالمه درباره سفارش فست فود به زبان انگلیسی

مکالمه درباره سفارش فست فود به زبان انگلیسی

مکالمه درباره سفارش فست فود به زبان انگلیسی را می توانید در مکالمات زیر یاد بگیرید

فایل صوتی مکالمه درباره سفارش فست فود به زبان انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Number 1

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

1
A: Welcome, what would you like to order?
B: I would like to get a double cheeseburger.
A: Would you like everything on it?
B: I would like everything on it, thank you.
A: Do you want any fries?
B: Let me get some large curly fries.
A: Can I get you anything to drink?
B: Sure, how about a medium Pepsi?
A: Is that everything?
B: That’ll be all. Thanks.
A: You’re welcome, and your total is $5.48.
B: Thank you. Here you go.


Number 2

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

A: Hi, what can I get for you?
B: Hello, may I have a double cheeseburger?
A: With everything on it?
B: That sounds great.
A: Did you want fries with your order?
B: May I get a large order of curly fries?
A: Did you want something to drink?
B: Get me a medium Pepsi.
A: Would you like anything else?
B: No, thank you. That’s it.
A: No problem, that’ll be $5.48.
B: Thanks a lot. Keep the change.


Number 3

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

A: How may I help you?
B: A double cheeseburger sounds good.
A: Everything on it?
B: Yes, please.
A: Would you like fries with that?
B: I would love large curly fries.
A: Would you like anything to drink?
B: Yes, let me have a medium Pepsi.
A: Will that be all?
B: Yeah, that’s it. Thank you.
A: Your total comes to $5.48.
B: Here you go. Thank you very much.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمه  سفارش فست فود به زبان انگلیسی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی