پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

Restaurant-hang-out

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1 ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Collogues-office-party

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What’s going on?
B: Nothing really, you?
A: I’m throwing a party next Saturday.
B: Is that right?
A: Yeah, are you going to come?
B: I’m sorry, I can’t.
A: Why not?
B: I don’t really want to.
A: Well, why don’t you?
B: I hate going to parties.
A: Well, that’s okay.
B: Yeah, sorry.


Menu-food-party

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What’s up?
B: Nothing, how about you?
A: Next Saturday, I’m going to have a party.
B: Oh, really?
A: You are coming?
B: Probably not.
A: Why is that?
B: I don’t feel like going.
A: Why not?
B: I really can’t stand going to parties.
A: I understand, I guess.
B: Sorry about that.


Restaurant-hang-out

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What’s happening?
B: Not a lot, what about you?
A: I’m having a party next Saturday.
B: That’s nice.
A: Are you going to be there?
B: I don’t think so.
A: Is there a reason why?
B: I just really don’t want to go.
A: How come?
B: I don’t really like parties.
A: I wish you would go, but that’s okay.
B: I’m sorry.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اندروید / IOS


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی