پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد دعوت به دیدن فیلم در سینما

popcorn-tv

مکالمه انگلیسی در مورد دعوت به دیدن فیلم در سینما

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد دعوت به دیدن فیلم در سینما ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Paid-Watch-Movies

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What are you doing this weekend?
B: I’m going to the movies with a friend. How about you?
A: I’m not sure yet.
B: Well, did you want to go see a movie with me?
A: What movie are you going to see?
B: I’m not sure yet. Is there something you want to see?
A: There’s nothing I can think of.
B: So, did you want to go?
A: No, thanks, maybe another time.
B: Okay, sounds good.


watching-movies

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Do you know what you’re going to do this weekend?
B: I am going to see a movie with a friend of mine. What about you?
A: I don’t know.
B: Would you like to see a movie with me and my friend?
A: Do you know what movie you’re going to watch?
B: I don’t know, but was there a certain movie you wanted to see?
A: None that I can think of.
B: Well, would you like to go?
A: Thank you for inviting me, but I think I’ll pass.
B: All right. Another time then.


popcorn-tv

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: You have any ideas as to what you want to do this weekend?
B: I’m going to the movie theater with my friend. What are you going to do?
A: I’m not quite sure yet.
B: How about you see a movie with me and my friend?
A: What movie are you and your friend planning on watching?
B: Not sure. Is there a movie out that catches your eye?
A: No good movies come to mind.
B: Have you decided whether or not you would like to go?
A: No, thanks. Maybe another time.
B: For sure another day.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی

 


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی