پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

Conversation-people-ending

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Conversation-people-ending

لینک دانلود

معنی فارسیش کو؟

A: It was nice talking to you.
B: Why are you trying to rush me off the phone?
A: I really have to go.
B: Why? I still wanted to talk to you.
A: I have things to do.
B: Like what?
A: Don’t be nosey.
B: I’m not. I just want to know.
A: Well, it’s really none of your business.
B: That’s harsh.
A: I’m sorry, but I have to go.
B: Fine.


long-distance-caregiver

لینک دانلود

معنی فارسیش کو؟

A: I’ve enjoyed conversing with you.
B: Is there a reason why you’re trying to get off the phone so fast?
A: I’ve got to go.
B: I wasn’t done talking to you.
A: I have to do some things, and besides, it’s not polite to be nosey.
B: I’m not being nosey. I’m just asking.
A: I really don’t think it’s any of your business.
B: That’s not nice.
A: I apologize, but I’m getting off the phone now.
B: Okay.


Conversation-phone-ending

لینک دانلود

معنی فارسیش کو؟

A: I’ll talk to you later.
B: What’s the rush?
A: I have to get off the phone now.
B: I’m not ready to get off the phone with you.
A: There are other things I need to take care of.
B: What is it that you need to do?
A: Please don’t be nosey.
B: I’m not being nosey, it’s just a question.
A: You don’t need to worry about that.
B: That was mean to say.
A: I am very sorry, but I must go.
B: I guess.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اندروید / IOS


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی