پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you go to school today?
B: Of course. Did you?
A: I didn’t want to, so I didn’t.
B: That’s sad, but have you gone to the movies recently?
A: That’s a switch.
B: I’m serious, have you?
A: No, I haven’t. Why?
B: I really want to go to the movies this weekend.
A: So go then.
B: I really don’t want to go by myself.
A: Well anyway, do you plan on going to school tomorrow?
B: No, I think I’m going to go to the movies.


مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you make it to school today?
B: I always do. Did you go to school today?
A: No, I didn’t.
B: You should have, but have you seen any movies lately?
A: That was an odd change of subject.
B: Maybe it was, but answer the question.
A: No, not recently.
B: I want to go to see a movie this weekend.
A: What’s stopping you then?
B: I don’t want to go alone.
A: So, will you be at school tomorrow?
B: No, I want to go to the movies instead.


مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you even bother to go to school today?
B: Yeah, I went. Did you go?
A: No, I didn’t feel like it.
B: That’s nice, have you been to the movies lately?
A: No, but that was a random change of subject.
B: It may have been random, but have you?
A: I haven’t lately.
B: I would love to catch a movie this weekend.
A: So then, why don’t you just go?
B: I don’t want to see a movie by myself.
A: Okay, so are you going to school tomorrow?
B: I think I might just go to the movies.مدرک زبان انگلیسی

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اندروید / IOS

چطوری زبان کنکور سراسری را بالای 70 درصد بزنیم؟

چگونه درک مطلب انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

گرامر زبان انگلیسی

آموزش فقط اسپیگینگ زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی