پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

 

Complimenting Someone’s Clothes

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: You look really nice today.
B: Thank you. I just got this outfit the other day.
A: Really, where did you get it?
B: I got it from Macy’s.
A: It’s really nice.
B: Thanks again. You look nice today, too.
A: Thank you. I just got these shoes today.
B: Really? What kind of shoes are they?
A: These are called All Star Chuck Taylors.
B: I really like those. How much did they cost?
A: They were about forty dollars.
B: I think I’m going to go buy myself a pair.


معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I absolutely love what you’re wearing today.
B: You do? I just bought this outfit a couple days ago.
A: Seriously, it looks really nice on you. Where did you buy it from?
B: I bought it from the Macy’s at the Santa Anita mall.
A: I really like that outfit.
B: Thanks. I think you look nice today, too.
A: Thank you. I just bought these new shoes earlier today.
B: Those are nice. What are they?
A: These are some Chucks.
B: Those are great. How much were they?
A: I got them for forty.
B: I think I might go and find me my own pair of Chucks.


معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I think that you look very cute today.
B: Is that right? This is a brand new outfit.
A: What store did you get it from?
B: I went to Macy’s and picked it out.
A: I love your outfit right now.
B: Well, I think you look nice today too.
A: Thanks. I found these new shoes earlier at the store.
B: I think that those are some really nice shoes. What kind are they?
A: These are Chucks.
B: Your shoes look really nice. How much did you get them for?
A: They only cost me about forty dollars.
B: I’m going to go get a pair for myself.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی