پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران

اگر از غذا و خدمات رستوران راضی هستید می توانید با یادگیری مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران از رستوران ها تعریف نمایید

فایل صوتی مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Number 1

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

A: So, how did you like the restaurant?
B: I thought that it was very good.
A: I felt the food was excellent.
B: What did you like the best?
A: I liked the fish the best.
B: I liked the fish also, but I really enjoyed the dessert the most.
A: Yes, the macadamia cakes were wonderful.
B: Wasn’t the service top-notch?
A: Yes, the waiter was very attentive.
B: I hope to be able to come back to this restaurant soon.


Number 2

دانلود فایل

A: Did you like the restaurant?
B: It was pretty good.
A: The food was wonderful.
B: What was your favorite dish?
A: The fish was my favorite.
B: Yes, the fish was great, but the dessert was awesome.
A: I agree that the macadamia cake was awesome.
B: Didn’t you think that the service was the best?
A: Yes, our waiter really went out of the way for us.
B: I would like to return to this restaurant soon.


Number 3

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

A: How do you feel about this restaurant?
B: I really liked it!
A: I really enjoyed the food.
B: What did you enjoy the most?
A: I enjoyed the fish the most.
B: The fish was pretty special, but I loved the dessert.
A: The macadamia cake was out-of-this-world!
B: I really felt that the service was exceptionally good.
A: Yes, the service really added to the experience.
B: I am looking forward to returning to this restaurant.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از رستوران را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی