مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

A: Well, it was nice talking to you.
B: It was nice talking to you too.
A: We should really hang out again.
B: That would be fun.
A: Where do you want to go?
B: I think we should go out to eat.
A: That sounds good.
B: All right, so I’ll see you then.
A: I’ll call you later.
B: Okay, I’ll talk to you later then.
A: See you later.
B: Bye.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه
A: I enjoyed talking to you.
B: I enjoyed talking to you too.
A: We should hang out some time.
B: I think that would be nice.
A: Is there anything you would like to do next time?
B: Do you want to go out to eat?
A: I’d like that.
B: So I’ll see you next time.
A: I’m going to call you soon.
B: I’ll talk to you later.
A: See you soon.
B: Goodbye.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه
A: I had fun talking to you.
B: It was really nice talking to you also.
A: I think we should really do something sometime.
B: That should be loads of fun.
A: What do you want to do next time?
B: Would you like to go to dinner or something?
A: Yeah, let’s do that.
B: Okay, until next time then.
A: I’ll call you so we can set that up.
B: Talk to you then.
A: All right, see you.
B: See you.

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی