پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Talking-laugh-coffee

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Well, it was nice talking to you.
B: It was nice talking to you too.
A: We should really hang out again.
B: That would be fun.
A: Where do you want to go?
B: I think we should go out to eat.
A: That sounds good.
B: All right, so I’ll see you then.
A: I’ll call you later.
B: Okay, I’ll talk to you later then.
A: See you later.
B: Bye.


Window-friend-speaking

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I enjoyed talking to you.
B: I enjoyed talking to you too.
A: We should hang out some time.
B: I think that would be nice.
A: Is there anything you would like to do next time?
B: Do you want to go out to eat?
A: I’d like that.
B: So I’ll see you next time.
A: I’m going to call you soon.
B: I’ll talk to you later.
A: See you soon.
B: Goodbye.


مکالمه انگلیسی در مورد ترک کردن و رفتن از محل مکالمه

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I had fun talking to you.
B: It was really nice talking to you also.
A: I think we should really do something sometime.
B: That should be loads of fun.
A: What do you want to do next time?
B: Would you like to go to dinner or something?
A: Yeah, let’s do that.
B: Okay, until next time then.
A: I’ll call you so we can set that up.
B: Talk to you then.
A: All right, see you.
B: See you.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اندروید / IOS

 


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی